04 Februari, 2009

GEGURITAN 2Sewu Praupan

Ing pojoking dalan daktemu sewu praupan
Sesinglon sewu watak saka sewu keturunan
Ana esem ing saben rupa kasungging kembang anggrek wungu
Ana esem ing saben rupa kasungging kembang melati

(Gurit dadakan iki dakwenehake Guh S.Mana
Pelukis Thousand Face ing Solo 30/1/2008 )


KONDUR

Wong Agung Soeharto nak Desa Kemusuk, Argomulyo, Bantul, wis kondur
Kondur ing pangayunaNe Pangeran
Wong Agung kang sugih bandha, sugih gagasan, sugih strategi, sugih wewarah
Kondur dhewekan mung nyangking buku cathetanne malaikat Rokib lan Atit, ala lan becik
Asma luhure ditinggalake, asma kuceme kececer dadi guneme anak putu bangsa

Wong Agung wis kondur didhisiki bena gung disusuli mendhung jah nggercih
Wong Agung terjange karuyun isih kalimput ing pedhut maneka prastawa
Kasungging esem...kasungging esem....kasungging esem ing sadengah kalodhangan
Cedhak welase marang sanak tani, kadang nelayan
Saiki nggriyenga hai sanak tani, kadang nelayan
Sesinglon esem...sesinglon esem...sesinglon esem nalika nyingkirake lawan
Apa sira sedya kukuh nggunem, apa isih pasang duka yayah sinipi?
Jazade wis kapendhem bumi

Wong Agung tansah kalimput pedhut
Saiki ngadhep Pangeran ketemu kekasih hati
Pesareyane inggil, ing cungkup Arga Sari laladan Giribangun
JanjiNe wis pinesthi...janjiNe Allahu Akbar

Jakarta, 2/2/2008
(Mulih saka Ndherekake Soeharto)
GAZAMU BENA RAH BENA LUH

Roket tinumpang hawa murka ngudani tanah sedulur Gaza
Kurbane godreh rah abang-mbranang, nggegilani manungsa kang sih duwe ati
Roket tinumpang watak sarak nibani bocah-bocah sing durung bisa polah
Rokete pupuran phospor sisa uranium murukake tatu cinacah kecampur rah

Dongaku adikku, anakku, kangmasku, nyawamu syahid tuk sorga tinaah mutiara
Pejuangku ngangkata senjata kanggo numpas angkara murka...keserakahan
tan kamanungsan
Aja gigrik udane bom kang wanine mung mejahi anak dan wanita
Aja tinungkul rikalaa kalah ing gada
Kibarna gendera perjuangan, sirepna gendera putih tandha ajrih
Aja pisan-pisan tumungkul kalah apamaneh nyerah

(Januari 2009)

Tidak ada komentar: